Garanties en keurmerken

Garanties en keurmerken

De kwaliteit die wij nastreven zien we graag bevestigd. In de eerste plaats natuurlijk door onze afnemers en eindgebruikers. Daarnaast leggen we onze producten langs de kritische meetlat van certificeerbedrijven. Ook sluiten we ons aan bij organisaties die ons helpen om afnemers extra zekerheden te bieden. Wat kunt u daarom van ons verwachten?

  • Onze houten kozijnen dragen het merk HOUT100%. Dat garandeert zekerheid voor aannemer, projectontwikkelaar, architect, woningbouwcorporatie. Maar zeker ook voor de consument. De consument hecht waarde aan duurzaamheid en uitstraling en wil zo min mogelijk onderhoud aan het huis. Met een HOUT100%-certificaat zijn deze zaken afgedekt.
  • Onze houten gevelelementen hebben een kwaliteitsverklaring in de vorm van een KOMO®-attest (productcertificaat onder nummer 30052).  Ook onze kunststof kozijnen hebben het KOMO® ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT. Deze vindt u hier
  • Onze kozijnen voldoen minimaal aan inbraakwerendheidsklasse 2 (Politiekeurmerk)

Daarnaast zijn wij lid van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Deze vereniging werkt aan integrale kwaliteitsverbeteringen in de Nederlandse timmerindustrie, maar biedt voor u als aannemer of architect ook gespecialiseerd advies over kozijnen.

 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.